Home Home Home Mapa Wyszukiwarka Drzew Drzewo Losowe

BIBLIOGRAFIA


 • Adamowski Wojciech, "Pierwszy w dostojności między drzewami". Matecznik Białowieskich Białowieża 2007/08
 • Faliński Janusz B., Hereźniak Janusz M., "Zielone grądy i czarne bory Białowieży". Warszawa Nasza Księgarnia 1977
 • Faliński J.B., (red.), "Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej" Warszawa 1968.
 • Keczyński Andrzej, "Drzewa" Białowieski Park Narodowy. Białowieża 2000.
 • Keczyński Andrzej, artykuł:"O jedną sosnę bartną mniej" Pasieka nr 5 2005
 • Korbel Janusz "Człowiek i las" Wyd. Pracownia Architektury Żywej Lipsk/Białowieża 2005
 • Korbel Janusz "Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej" Wyd. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
 • Paczoski J. "Lasy Białowieży". Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Poznań 1930.
 • Okołów C. "Białowieski Park Narodowy". Warszawa,wyd. Sport i Turystyka 1991.
 • Więcko E."Puszcza Białowieska".PWN 1984.


 • Crosstalk
  Wszelkie prawa zastrzeżone - Janusz Korbel i Tomasz Niechoda